Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS-TS-Nguyễn Duy Hưng ( Tổng thư kí hội da liễu VN )

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1953

Kinh nghiệm : 42 năm

Phí tư vấn : 250.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phùng Xuân Sơn

  5

 • Phạm Thị Sanh

  5

 • Bùi Đức Giang

  5

 • Huỳnh Thanh Dũng

  5

 • Phạm Thị Sanh

  5

 • Nguyễn Tiến Thuận

  5

 • Giả Thúy Hà

  5

 • Nguyen van tuan

  5

 • Nguyễn Văn Sơn

  5

 • Nguyễn Văn Sơn

  5