Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS-TS-Nguyễn Duy Hưng ( Tổng thư kí hội da liễu VN )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1953

Kinh nghiệm : 42 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Thị Dạ Ly

    5