Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS-TS-Nguyễn Duy Hưng ( Tổng thư kí hội da liễu VN )

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1953

Kinh nghiệm : 42 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hà Văn Học

  5

 • Lê Văn Phúc

  4

 • Đường Xuân Phúc

  5

 • Vũ Thùy Dung

  5

 • Hoàng Ngọc Giang

  4

 • Nguyen Lam Anh

  5

 • Phạm Thị Sanh

  5

 • Khuất Nhật Trung

  5

 • Đỗ Viết Quang

  5

 • Nguyễn Thị Thủy

  5