Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Phượng (P.trưởng khoa bệnh Phổi nghề nghiệp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Lao hô hấp

Chuyên khoa : Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0