Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2. Nông Hồng Hà (BS khoa Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Hoàng khánh thơ

  5

 • Nguyễn Phương Thảo

  5

 • Mai ngọc trung

  5

 • Lê Giang Nam

  5

 • nguyen thi thu trang

  5

 • Nguyễn Phương Thảo

  5

 • Doãn Thế Duy

  5

 • Diệp Bảo Hoàng

  5

 • Đỗ Quang Dũng

  5

 • Bien Nguyen Van

  5