Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nông Hồng Hà (BS khoa Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Vũ Huy Hoàng

  5

 • Diêm Khắc Thời

  5

 • Tran Quoc Trung

  5

 • Diêm Khắc Thời

  5

 • Nguyễn Sỹ Phượng

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5

 • Nguyễn Quang Thái

  5

 • ĐÀO TRỌNG ĐỨC

  5

 • Hoàng Văn Vượng

  5

 • Nguyễn Quỳnh

  5