Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nông Hồng Hà (BS khoa Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • lê bá duy

  5

 • Nguyễn Minh Hoàng

  5

 • nguyễn thị tiếp

  5

 • Nguyễn Chinh

  5