Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Lê Nhật Minh (Trưởng khoa Nội soi chuẩn đoán và can thiệp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội soi chuẩn đoán và can thiệp

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Thị Thấm

    5

  • Tran Van Hà

    5