Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Viết Thành ( Khoa khám bệnh),Nội tiết chuyển hóa

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Xuân Đức

  5

 • Đào Thị Thanh Thuỷ

  5

 • Nguyễn Xuân Đức

  5

 • Đoàn Mạnh Tuân

  5

 • Phùng Văn Đương

  5

 • Tran Thi Linh

  5

 • phạm thị mai

  5

 • trần quang lâm

  1

 • hoàng văn

  5

 • Nguyễn Thị Bắc Bắc

  5