Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Viết Thành ( Khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Đông

  5

 • Pham Van Chien

  5

 • TRẦN Trang

  5

 • Le Minh Trieu

  5

 • Đỗ Hoa cương

  5

 • nguyễn kiều nguyên

  5

 • Nguyễn Bá Luân

  5

 • Mạc Văn Định

  5

 • Lê Hoài Dương

  5

 • Bùi Quang Sáng

  5