Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Viết Thành ( Khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thanh Tùng

  5

 • Trần Thị Thanh Hiền

  5

 • Lương Bích Ngọc

  5

 • Đoàn Nhung

  5

 • Ngô Đức Bình

  5