Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Viết Thành ( Khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bui Thi Hoat

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hương

  5

 • Lê Công Tân

  5

 • Bùi Thị Thuỳ Hương

  5

 • Hoàng Đức Sinh

  5

 • Dương Mạnh Cường

  5

 • Tran Danh Thang

  5

 • Lê Thành

  5

 • Đoàn Quốc dũng

  5

 • Nguyễn Khánh Phương

  5