Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Viết Thành ( Khoa khám bệnh),Nội tiết chuyển hóa

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Bắc Bắc

  5

 • đại lộc

  5

 • Đỗ Thành

  5

 • Ngô Thanh Hùng

  5

 • bùi văn tuan

  5

 • Tran Thi Linh

  5

 • Tô Hà

  5

 • Nguyen Thanh

  5

 • Huỳnh Minh Thơ

  5

 • Phạm Bá Nghi

  5