Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Viết Thành ( Khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Thu Ha

  5

 • Lê Thị Lệ Thủy Lệ Thủy

  5

 • Nguyễn Văn Thêm

  5

 • Nguyen Huy đăng

  5

 • Nguyen Thi Quynh Nhu

  5

 • Nguyễn Tất Thiệu

  5

 • Lương Khánh Toàn

  5

 • Nguyễn Văn Hoàng Long

  5

 • Thái Bá Dũng

  5

 • Mai Văn Tám

  5