Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

PGS-TS.Nguyễn Viết Nhung (Giám đốc Bệnh viện Phổi TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Bệnh Phổi, Bệnh Lao 1111

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : 33 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Tran Anh

    5