Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung (GĐ BV Phổi TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Bệnh Phổi

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : 33 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Tran Anh

    5