Thông tin bác sĩ

Đang khám

BS.Nguyễn Văn Bài (Phó viện trưởng Viện Đào tạo RHM Đại học Y)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1953

Phí khám : 150.000 đ