Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

DS.BSCK2. Nguyễn Trọng Cường (trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0