Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thu Hương (trưởng khoa Thận và lọc máu A11)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận và lọc máu

Chuyên khoa : Thận và lọc máu, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vu Quang

    5