Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh (Trưởng khoa Răng trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Răng trẻ em

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1987

Phí khám : 150.000 đ