Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Út (p.trưởng khoa khám bệnh 2)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nội tiêu hoá, Khoa Ngoại Tiêu hoá, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Khuất Văn Lục

  5

 • Nguyễn Đức Tùng

  5

 • Phạm Phương Thảo

  5

 • Nguyễn Văn Bản

  5

 • Phan Trung Du

  5

 • Nguyễn Thùy Giang

  2

 • nguyễn thị thủy

  5

 • Trần Thị Nương

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Nguyễn Thị Hương Loan

  5