Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Út (p.trưởng khoa khám bệnh 2)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nội tiêu hoá, Khoa Ngoại Tiêu hoá, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Hương Loan

  5

 • Phạm Thị Yến

  5

 • Trinh Thị Thùy Ninh

  5

 • le Thi Hien

  5

 • Nguyễn Hữu Dương

  5

 • nguyễn thị thủy

  5

 • Trần Thị Dinh

  5

 • Lê Xuân Trường

  5

 • Nguyễn Khải Quang

  5

 • Nguyễn Khải Quang

  5