Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Út (p.trưởng khoa khám bệnh 2)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nội tiêu hoá, Khoa Ngoại Tiêu hoá, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Minh khang

  5

 • Đỗ Thị Hiền

  5

 • Đỗ Thị Hiền

  5

 • Nguyễn Thị oanh

  5

 • Vu Nguyen Hong Anh

  5

 • Nguyễn Xuân Hoạ My

  5

 • Lê Hữu phước

  5

 • Trần Huy

  4

 • Ngô thị tuyết Thị tuyết

  5

 • Lê xuân Tùng

  5