Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS, BSCK2 Nguyễn Thị Thái Hà (Trưởng khoa Điều trị tự nguyện C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Long

  5

 • Phạm Thị Yến

  5

 • Hoàng Ánh Dương

  5

 • Hoàng Ánh Dương

  5

 • Nguyễn Duẩn

  5

 • Nghiem Thi Mai Huong

  5

 • Ngo Xuanvu

  5

 • Ứng Hồng Quang

  5

 • Trần Trọng Đạt

  5

 • Nguyễn Duẩn

  5