Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS, BSCK2 Nguyễn Thị Thái Hà (Trưởng khoa Điều trị tự nguyện C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen THuong

  5

 • Đỗ Văn Thắng

  5

 • Vũ Thanh Bình

  5

 • Cần Thuỳ Linh

  5

 • Trần Huy linh

  5

 • Đào Khánh Minh

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5

 • Nguyễn Thị Cẩm Tú

  5

 • Nguyễn Huyền Anh

  5

 • Chau Tien Vu

  5