Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS, BSCK2 Nguyễn Thị Thái Hà (Trưởng khoa Điều trị tự nguyện C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Da liễu, Nhi khoa, Covid-19 và hậu Covid 19

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Tran Thị Thanh hoa

  5

 • Nguyễn Thị diệu bình

  5

 • Tran Thị Thanh hoa

  5

 • Tran Thị Thanh hoa

  5

 • Dang Van Tan

  5

 • Đỗ Thu Hiền

  5

 • nguyên văn huy

  5

 • Trần Thị Kim Oanh

  5

 • Nguyễn Thị thanh hương

  5

 • Bùi Đức Trung

  5