Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS, BSCK2 Nguyễn Thị Thái Hà (Trưởng khoa Điều trị tự nguyện C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa, Covid-19 và hậu Covid 19

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ

 • lê Bằng

  5

 • Trương Thị Ngọc Hà

  5

 • lê Bằng

  5

 • Trương Thị Ngọc Hà

  5

 • Trương Thị Ngọc Hà

  5

 • Hoàng Hảo

  5

 • Hoàng Hảo

  5

 • Tran Thị Thanh hoa

  5

 • Nguyễn Phương Thuý

  5

 • Hoàng Hảo

  5