Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS, BSCK2 Nguyễn Thị Thái Hà (Trưởng khoa Điều trị tự nguyện C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Tuyết Nga

  5

 • Dang Thi thu hoa

  5

 • Lê Vũ Phong

  5

 • Nguyễn Mạnh Cường

  5

 • Nguyễn Mạnh Cường

  5

 • Bùi Thị Hồng Nhung

  5

 • Trần Thị Lương

  5

 • Hoàng Như Ngọc

  5

 • Hoàng Thìn

  5

 • Nguyễn Quang Phiên Quang Phiên

  5