Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS, BSCK2 Nguyễn Thị Thái Hà (Trưởng khoa Điều trị tự nguyện C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa, Covid-19 và hậu Covid 19

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nguyễn thu trang

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  5

 • Đào Trọng Thể

  5

 • Nguyễn Tuấn Minh

  5

 • châu Tiến Vũ

  5

 • hồ đặng khánh vy

  5

 • Nguyễn Thành Đông

  5

 • Trần Đinh Đức

  5

 • Nguyễn An Chi

  5

 • Hoàng Phương Mai

  5