Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS, BSCK2 Nguyễn Thị Thái Hà (Trưởng khoa Điều trị tự nguyện C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Xuân Trường

  5

 • Dỗ Văn Huyên

  4

 • Nguyễn Văn Trải

  5

 • Vũ Huy Hoàng

  5

 • Phạm Thị Thùy Linh

  5

 • Hoàng Thị Minh Tâm

  5

 • Nguyễn Bá Luân

  5

 • Phan Thanh Trieu

  5

 • Tran Thị Thanh hoa

  5

 • Phan Thanh Trieu

  5