Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Mai Hoàn (Trưởng khoa bệnh cấp tính trung tâm hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Hô Hấp, Nhi khoa, Hô Hấp Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 19 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Lữ

  5

 • Vũ Hoàng Diệp Chi

  5

 • Lê Quốc Nam

  5

 • Le Thi Thuy

  5