Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Lệ Thu (P.trưởng khoa Y học cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0