Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Hương Giang (p.trưởng khoa VLTL-PHCN)

4

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Khoa vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Le Duy Hung

    4