Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

Ths. Nguyễn Thị Hồng Yến (PCN BM Lão Khoa, nguyên T.Khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Thần kinh, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0