Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thế Thi (trưởng khoa ngoại tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0