Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Tran Thi Ngoc

  5

 • Le Minh Trieu

  5

 • Vu Gia trieu

  5

 • Trần Cảnh Thạnh

  5

 • Nông Thị Thu Hà

  5

 • Trịnh Văn Hoàn

  5

 • Phan Hữu Phương

  5

 • Tran Minh Khue

  5

 • Dao Thach Son

  5

 • Nguyễn Hồng Chiên

  5