Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • phan anh niên

  5

 • Đào Thị Nhung

  5

 • nguyen quynh anh

  5

 • Nguyễn Thị tư

  3

 • Bùi Thảo Linh

  5

 • Trần Hoàng Giang

  5

 • doan luong

  5

 • Hoàng Thị Hồng Phương

  5

 • nhữ thanh tuyền

  5

 • Nghiêm Tất Thành

  5