Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ

 • Pham Thi Hong Xiem

  5

 • Nguyên Văn Trung

  5

 • Nguyen Thi Khuyen

  5

 • nguyễn hoàng anh

  5

 • nguyễn tấn sang

  5

 • Nguyễn quang huy

  5

 • Trần Mạnh Chiến

  5

 • Đoàn Minh Hải

  5

 • Hoàng lệ Bình

  5

 • Nguyễn Thị Cẩm Tú

  5