Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nguyễn tấn sang

  5

 • Nguyễn quang huy

  5

 • Trần Mạnh Chiến

  5

 • Đoàn Minh Hải

  5

 • Hoàng lệ Bình

  5

 • Nguyễn Thị Cẩm Tú

  5

 • Lục Văn Kim

  5

 • phan anh niên

  5

 • Đào Thị Nhung

  5

 • nguyen quynh anh

  5