Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Dao Thach Son

  5

 • Nguyễn Hồng Chiên

  5

 • Trần Vinh Quang

  5

 • Phankhac Trang

  5

 • Hoàng Văn Tuấn

  5

 • Đỗ Văn Minh

  5

 • Nguyễn Hương Thảo

  5

 • Trịnh Thị Loan

  5

 • Nguyen Thi Thanh Huong

  5

 • Nguyen Thi Thanh Huong

  5