Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • NGUYỄN VĂN HIỂN

  5

 • Nguyễn Minh Phương

  5

 • Lê Anh đức

  5

 • Le Minh Trieu

  5

 • Lê Châu

  5

 • Phạm Bá Nghi

  5

 • Hoang Van Tinh

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  5

 • Nguyễn Bá Hưng

  5

 • Nguyen Thi Thanh Binh

  5