Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Trọng Hà

  5

 • Than Thiet Lam

  5

 • Nguyen Minh Nhut

  5

 • Hoang Trong Dai

  5

 • Nguyễn Anh Sang

  5

 • Bùi Thị Kim Trang

  5

 • Hà Đức Mạnh

  5

 • Nguyễn Văn Quế

  5

 • Nguyễn Mạnh Hiếu

  5

 • Nghiêm Tất Thành

  5