Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thế Hạnh (Trưởng khoa Điều trị tổng hợp)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê ĐỨC LÂM

  5

 • Nguyen Ke chao

  5

 • Nguyen Quang Dung

  5

 • Pham Hồng Chung

  3

 • Phan Dieu linh

  5

 • lê huy thái

  5

 • lê huy thái

  5

 • Nguyễn Đình Tùng

  5

 • Nguyễn Đình Tùng

  5

 • Nguyễn Thị Hằng

  5