Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Nguyễn Thanh Xuyên

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Tâm Thần

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị :

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0