Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS-BSNT.Nguyễn Thanh Hải ( trưởng khoa khám và chuẩn đoán bệnh tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám và chuẩn đoán bệnh tim mạch

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0