Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Tấn Văn (Phó khoa Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ