Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Phú Vân (P.trưởng khoa Gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tim mạch và chuyển hóa, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0