Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 34 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nhữ thanh tuyền

  5

 • Quynh Pham Thi Nhat

  5

 • Vũ Tiến Cường

  5

 • Lê Chí Công

  5

 • Trịnh Văn Điều

  5

 • Bui Xuanquynh

  5

 • Trịnh Văn Điều

  5

 • Nguyễn Thị Khánh Uyên

  5

 • Trần Thị Hưởng

  5

 • Nguyễn Văn Hậu

  5