Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 34 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Hồng Hạnh

  5

 • Lê Hoài Dương

  5

 • nhữ thanh tuyền

  5

 • Nguyễn Văn Bảng

  5

 • Nguyen Thi Thanh Binh

  5

 • Phan Văn Đại

  5

 • Vũ Tiến Cường

  5

 • Trần Thị huyền

  5

 • Lê Ngọc Sang

  5

 • Phạm Thanh bình

  5