Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 34 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lý Đắc Hưng

  5

 • PHẠM ĐÌNH TÙNG

  5

 • Nguyễn Văn Thành

  5

 • Luu Chinh

  5

 • Nguyễn Thị Ngọc Mai

  5

 • Phạm Hằng

  5

 • Pham Hồng Chung

  5

 • Nguyễn Trong Hữu

  5

 • Hoàng Quang Tuấn

  5

 • Nguyen The Quang

  5