Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 34 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Trung

  5

 • Nguyễn Xuân Trường

  5

 • Nguyễn Thị Khánh Uyên

  5

 • nhữ thanh tuyền

  5

 • Hà Viết Đạt

  5

 • Đinh Thị Thanh Thuỷ

  5

 • Từ Thị Cúc

  5

 • Vũ Chí Thanh

  5

 • Trần Minh Trí

  5

 • Đặng Hồng Ngọc

  5