Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 37 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • lỗ hưng đình

  5

 • bùi xuân thìn

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5

 • nhữ thanh tuyền

  5

 • HOÀNG LÊ MINH

  5

 • bùi xuân thìn

  5

 • Nguyễn Hồng Chiên

  5

 • Trần Thúy Hoàng

  5

 • Đặng Đình Minh

  5

 • nguyễn Văn Đức

  5