Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 34 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Nguyễn Quốc Vinh

  5

 • Dang Le Huyen

  5

 • BÙI NGÂN

  5

 • Nguyễn Minh Thanh

  5

 • Tấn Khải

  5

 • Nguyễn Tiến Thịnh

  5

 • Lê Giang Nam

  5

 • Lê Giang Nam

  5

 • trần Vương linh

  5

 • Nguyễn Đình Tùng

  5