Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 34 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Nam Dương

  5

 • Nguyễn Quang hậu

  5

 • Nguyễn Thúy Nga

  5

 • Hoàng Kim Tuấn

  5

 • Hoàng Kim Tuấn

  5

 • Nguyễn Nguyễn Hằng

  5

 • Trần Quốc Khánh

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Nguyễn Đình Tú

  5

 • Nguyễn Phước Lộc

  5