Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Phấn (Nguyên trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 37 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Thị Ninh Hoa

  5

 • Nguyễn Văn Công

  5

 • Trần Minh Hoa

  5

 • Trần Minh Hoa

  5

 • Dương Thị Thêm

  5

 • Đặng Thị mơ

  5

 • Lưu Văn Phương

  5

 • Nguyễn Ngọc Tân

  5

 • Lê Giang Nam

  5

 • Lê Giang Nam

  5