Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Ngọc Hồng (Trưởng khoa Bệnh Phổi nghề nghiệp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Bệnh Phổi nghề nghiệp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0