Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Minh Giao

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1948

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0