Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Nguyễn Minh Giao (nguyên Trưởng phòng siêu âm điện tim)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1948

Phí khám : 150.000 đ