Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Mạnh Hà (Trưởng khoa Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : 35 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0