Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2. Nguyễn Thị Hương Giang (trưởng khoa nội 3 - tư vấn sau 18h)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ

 • nguyen duyen hai

  5

 • Nguyen Cong Hung

  5

 • phạm hoa

  5

 • Lê Quang Vinh

  5

 • Ngo Duy Khanh

  5

 • Nguyễn Đức Doanh

  5

 • Vũ Văn Nguyên

  5

 • Pham Van Chien

  5