Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Hương Giang (trưởng khoa nội 3)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Đức Doanh

    5

  • Vũ Văn Nguyên

    5

  • Pham Van Chien

    5