Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Ths. Nguyễn Thị Hương (Điều dưỡng trưởng khoa Thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1986

Kinh nghiệm : 9 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0