Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Hồng Hà (Phó CT hội Truyền nhiễm VN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhiễm trùng

Chuyên khoa : Viêm gan, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1953

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0