Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Nguyễn Công Doanh (trưởng khoa Y học Cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1954

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0