Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS. Ngô Văn Tài (Nguyên trưởng khoa S1)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Khoa

Chuyên khoa : Phụ Khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1953

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0