Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Trần Ngọc Quế (GĐ Ngân hàng tế bào gốc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngân hàng tế bào gốc

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0