Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Bá Ngọc (Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 11 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0