Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK2. Nguyễn Thị Ngoạn (trưởng khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nhi khoa

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ