Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lê Kiến Ngãi (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Kiếm soát nhiễm khuẩn

Chuyên khoa : Nhi khoa, Tư vấn vacxin và tiêm chủng

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 24 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0