Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Đỗ Minh Thìn (Nguyên PCN bộ môn Tim-Thận-khớp-Nội tiết)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Tiết

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Khoa Nội cơ – xương - khớp, Nội Thận - Tiết niệu, Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Thận và lọc máu, Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Quân Y 103

Năm sinh/Thành lập : 1952

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vu Quang

    5