Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Đức Minh (GĐ BV Răng-Hàm-Mặt TP HCM)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt Tp.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Vu Quang

  5

 • Vu Quang

  5

 • Vu Quang

  5

 • Vu Quang

  5

 • Nguyễn Văn Trung

  5