Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Mai Trọng Dũng (P. trưởng phòng Tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ