Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Lương Thị Huệ Tài (Trưởng khoa Nhiễm C)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhiễm Sốt xuất huyết

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa, Sốt xuất huyết

Đơn vị : BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0