Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lê Thị Yến (Phó khoa Nội Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0