Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Tuấn Anh (p.trưởng khoa Chỉnh hình Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Bùi Ngọc Uyên

    5

  • Nguyễn Phương Dung

    5

  • Phạm Thành Phúc

    5