Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Tuấn Anh (p.trưởng khoa Chỉnh hình Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Ngọc Cường

  5

 • Truong Huyhoang

  5

 • Nguyễn Văn phú

  5

 • Lê Trạc Bình

  5

 • Trần Đức Việt

  5

 • Nguyễn Phương Lan

  5

 • Phạm Sơn

  5

 • Nguyễn Tiến Tuyền

  5

 • Đỗ Thu thủy

  5

 • Nguyễn Thị Thương

  5