Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Tuấn Anh (p.trưởng khoa Chỉnh hình Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Phạm Quốc Trung

  5

 • Đặng Thị Hanh

  5

 • Nguyễn Văn Hiếu

  5

 • Bùi Ngọc Uyên

  5

 • Nguyễn Phương Dung

  5