Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lê Thị Minh Lợi (phụ trách khám theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Tâm lý

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0