Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Lê Thị Hương (GĐ Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng BV K)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0