Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Lê Thị Hồng Nhung (Phó khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0