Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSNT. Lê Thị Hà (phụ trách khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu , Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ