Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lê Quỳnh Chi (p.trưởng khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dị ứng - Miễn dịch

Chuyên khoa : Dị ứng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0