Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Quỳnh Chi (trưởng khoa Miễn dịch-Dị ứng-Khớp)

4.4

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dị ứng - Miễn dịch

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn An Chi

  5

 • Đinh Ngọc Thúy Vy

  5

 • Lo Thi Hang

  5

 • Pham Trinhhuyduc

  4

 • Nguyễn Duy Thắng

  2

 • Bùi Sinh

  5

 • Lò Văn Tương

  2

 • Đậu Thu Hà

  5

 • Nguyễn Thị Hạnh

  5

 • Nguyễn Thị Hạnh

  5