Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Quang Tường (Trưởng khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0