Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Quang Tường (Trưởng khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Van Dũng

  5

 • Nguyễn Thị Hương Liên

  5

 • Nguyen Thanh Huong

  5

 • Đàm Thị Yến

  5

 • Thai Thi Hien Luong

  5

 • Lê Thanh Tuất

  5

 • Nguyễn Đức Đồng

  5

 • Lê Thanh Tuất

  1

 • Vu Quang

  5