Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Quang Tường (Trưởng khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hồ Tiến Dương

  5

 • Nguyen Hana

  4

 • Dinh Thi loi

  5

 • Tran Hong Quang

  5

 • Nguyễn Minh Phương

  5

 • Nguyễn Minh Phương

  5

 • Nguyễn Van Dũng

  5

 • Nguyễn Thị Hương Liên

  5

 • Nguyen Thanh Huong

  5

 • Đàm Thị Yến

  5