Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2. Lê Quang Tường (Trưởng khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Phí khám : 150.000 đ

 • lương thị hằng

  5

 • Nguyễn Thành Trung

  5

 • hoàng đàn

  5

 • Nguyễn Thành Trung

  5

 • hoàng đàn

  5

 • hoàng đàn

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Trịnh Văn Chương

  5

 • Nguyễn Thị Hường

  1

 • nguyễn trường thịnh

  5