Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Quang Tường (Trưởng khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám bệnh và điều trị ngoại trú

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nguyễn trường thịnh

  5

 • nguyễn quang khai

  5

 • Diệp Bảo Hoàng

  5

 • Nguyễn Văn Hoa

  5

 • lê thành trung

  5

 • Nguyễn Thanh Phong

  5

 • Thái Thị Thu Hà

  5

 • Khuất Hoà

  5

 • Khuất Cao Bắc

  5

 • Hồ Tiến Dương

  5