Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK2. Lê Nam Thắng (p.trưởng khoa thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Thần kinh

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Phí khám : 200.000 đ