Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lại Bình Nguyên (Phó khoa Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0