Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Đỗ Thị Kim Anh (BS chuyên khoa Nội - Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0