Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Đỗ Thị Kim Anh (BS chuyên khoa Nội - Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Đình Duệ

  5

 • Trần Nguyễn Nhật Tiến

  5

 • Đỗ Thanh Nhã

  5

 • Đặng Phương Bình

  5

 • Lê Anh Tuấn

  5

 • trần Thị hoài trâm

  5

 • Phankhac Trang

  5

 • Nguyễn Hoàng Văn

  5